ویزای قزاقستان

هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است.
idنوع ویزامدت اقامتمدت اعتبارویزای فوریهزینهمدت اخذ 
15توریستی سینگل ۱ ماه ۳ ماه
150 دلار 170 دلار ۱۵ روز کاری ۱۰ روز کاری
16تجاری سینگل ۱ ماه ۳ ماه
170 دلار 190 دلار ۱۵ روز کاری ۱۰ روز کاری
15
توریستی سینگل
مقصد: قزاقستان
مدت اقامت: ۱ ماه
مدت اعتبار: ۳ ماه
مدت اخذ: ۱۵ روز کاری ۱۰ روز کاری
هزینه: 150 دلار 170 دلار
مصاحبه: ندارد
انگشت نگاری: ندارد
ویزای فوری:
16
تجاری سینگل
مقصد: قزاقستان
مدت اقامت: ۱ ماه
مدت اعتبار: ۳ ماه
مدت اخذ: ۱۵ روز کاری ۱۰ روز کاری
هزینه: 170 دلار 190 دلار
مصاحبه: ندارد
انگشت نگاری: ندارد
ویزای فوری:
15
توریستی سینگل
مقصد: قزاقستان
مدت اقامت: ۱ ماه
مدت اعتبار: ۳ ماه
مدت اخذ: ۱۵ روز کاری ۱۰ روز کاری
هزینه: 150 دلار 170 دلار
مصاحبه: ندارد
انگشت نگاری: ندارد
ویزای فوری:

توضیحات:

مدارک مورد نیاز
 • اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ پایان سفر
 • ۲ قطعه عکس پرسنلی رنگی سایز ۳ در ۴ زمینه سفید، رو به دوربین، جدید
توضیحات تکمیلی
 • ویزا توریستی قزاقستان غیر قابل تمدید است.

توضیحات:

مدارک مورد نیاز
 • اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ پایان سفر
 • ۲ قطعه عکس پرسنلی رنگی سایز ۳ در ۴ زمینه سفید، رو به دوربین، جدید
توضیحات تکمیلی
 • ویزا توریستی قزاقستان غیر قابل تمدید است.
16
تجاری سینگل
مقصد: قزاقستان
مدت اقامت: ۱ ماه
مدت اعتبار: ۳ ماه
مدت اخذ: ۱۵ روز کاری ۱۰ روز کاری
هزینه: 170 دلار 190 دلار
مصاحبه: ندارد
انگشت نگاری: ندارد
ویزای فوری:

توضیحات:

مدارک مورد نیاز
 • اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ پایان سفر
 • ۲ قطعه عکس پرسنلی رنگی سایز ۳ در ۴ زمینه سفید، رو به دوربین، جدید
توضیحات تکمیلی
 • ویزا توریستی قزاقستان غیر قابل تمدید است.

توضیحات:

مدارک مورد نیاز
 • اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ پایان سفر
 • ۲ قطعه عکس پرسنلی رنگی سایز ۳ در ۴ زمینه سفید، رو به دوربین، جدید
توضیحات تکمیلی
 • ویزا توریستی قزاقستان غیر قابل تمدید است.